Sağıma başlamadan önce yapılması gerekenler:

Sistem çalıştırılıp makinelerin işlerliği ve gerekli temizliğin yapılması

Sağımda kullanılacak ekipmanların temizlenip dezenfekte edilmesi

Sağımdan önce ve sonra memelerin dezenfeksiyonunda kullanılacak dezenfektanların hazırlanması

Sağım sırasında kullanılacak nemli ve kuru havluların hazırlanması

Sağıma hazırlık:

Sağım yerine alınmış ineğe sağım başlığı takılmadan önce ineğe yumuşak bir şekilde yaklaşılıp dokunularak ben geliyorum uyarısı yapılmalıdır. Böylece ineğpin ürkerek ani tepki vermesi veya huysuzluk yapması önlenebilir. eğer ahır içinde yan yana duran ineklerde sağım yapılıyorsa önce sağılacak ineğin yanında duran ineğe dokunularak uyarı yapılmalı sonrada sağılacak ineğe aynı şekilde dokunulmalıdır.

Nemli havlu bezler ile meme başlarındaki gübre ve diğer pislikler temizlenir

Kuru havlular ile meme başı kurulanır

ön sağım kupasına ön sağım yapılır bu sırada 4-5 kez sağılmalı ve bu sütteki fiziksel görünüş incelenmelidir.

Ön sağımda kontrol edilen süt normal ise sağıma başlanabilir

Sağım pençesi ele alınır meme başlıkları aşağıya doğru sarkıtılarak hava aldırmadan herbir memeye yumuşakça geçirilir

Meme temizliği yapıldıktan en geç 1 dakika sonra meme başları takılmış olmalıdır.

Meme başlıkları takılırken meme başlarında kıvrılma olmamasına dikkat edilmeli

Herbir meme başlığı kendine ait meme başına takılmalıdır.

Meme başlıkları çapraz veya almaşık olarak takılmamalıdır

Bazı inekler tekme atmaya eğilimli olabilir bunlara sağım öncesi tekme atmayı engelleyecek yardımcı takılmalıdır

Sağım sırasında:

Sağım boyunca inekler arasında dolaşılarak meme başlıklarının normal çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli

Otomatik sağım başlığı çıkarma sağım başlığı çıkarılmalıdır

Sağım başlıklarını bir inekten diğerine geçirmeden önce dezenfektanlı suya batırarak temizliğini sağlar.

Sağımda başlığı düşen veya hava alan meme başlıklarına hemen müdahale edilmelidir.

Sağım sonuna doğru memelerin boşalıp boşalmadığı kontrol edilmelidir

Sağım sonunda memelere elle masaj yapılmalıdır

Sağımdan sonra:

Sağımı biten meme başlıkları hemen çıkarılmalı

Meme başlığı alındıktan sonra sağım sonrası dezenfektan solusyon ile meme başları dezenfekte edilmelidir

Tüm inekler bittikten sonra sağım yeri genel temizliği yapılmalı

Kullanılan kirli havlular çamaşır makinesinde yıkanmalı

Sağımda kullanılan tüm alet ve ekipmanlar yıkanıp dezenfekte edilmelidir